Helmut Zepf

HZ Gracey titanium curette 11/12 M5.

865,00 kr

Udviklet til fjernelse af plaquedannelse på implantat og rengøring af implantatoverflader. Den arbejdede del er 3 mm længere. Titaniumspidserne kan udskiftes efter behov.