Helmut Zepf

Washtray 28 x 18,7 x 2 cm.

1.698,00 kr

Fremragende tysk kvalitet.