Helmut Zepf

Washtray 18 x 14 x 2,4 cm.

1.280,00 kr

Fremragende tysk kvalitet.