Helmut Zepf

Washtray 17 x 9 x 2,4 cm.

975,00 kr

Fremragende tysk kvalitet.